BAŞKAN' IN MESAJI

Babam Mehmet Yüksel çok iyi bir insan ve çok iyi bir babaydı. Sadece bizler açısından değil çevresinde de sözü dinlenen, fikri sorulan arif bir insandı. Bana ve kardeşlerime karakteriyle, düşünceleriyle liderlik etmiştir… Onun bana kazandırdığı özgüvenle 1974 yılında çok genç yaşta iş hayatına atıldım…
Aklımızda babamızın nasihatleri, üzerimizde hayır duası, benliğimizde yüksek çalışma azmi ve başarma tutkusuyla kısa sürede büyüme gösterdik. Irmak Group yenilikçi, girişimci ve fark yaratan bir şirketler grubu olarak finans sektöründe döviz ve altın ticareti ile reel ekonomide ise gıda, uluslararası ticaret, gayrimenkul ve inşaat sektörlerinde uluslararası marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
1974’ten bugüne geçen 45 yıl içerisinde her zaman, Türkiye’ye değer katacağına inandığımız projeleri hayata geçirmeyi ülkemizin geleceği açısından önemli bir yükümlülük olarak gördük. Bu çerçevede bir taraftan projeler üretirken diğer taraftan bunların sürekliliğini sağlayacak kurumsal yapılanmamızı geliştirmeye çalıştık. Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde büyümeyi ve her alanda yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi her geçen gün artan bir ivmeyle sürdürüyoruz.
Irmak Group, inovatif teknolojileri ve çağdaş yönetim modellerini kullanarak geliştirdiği proje ve çalışmalarında müşteri odaklı yaklaşımı benimser. Tüm çalışanlar tarafından paylaşılan kurumsal değerler oluşturan Irmak Group, ön planda tuttuğu insan kaynağının gelişimine katkı sağlayarak çalışanlarının, müşterilerinin ve iş ortaklarının tatminini en üst düzeyde tutmayı amaçlar. Bu sayede toplam kalite anlayışının kurumsallaşması sağlanırken grubumuz büyük hedeflere yürüme imkânı bulmuştur…
Yaşama anlam katarak, hayat kalitesini artırmayı hedefleyen, yenilikçi ve girişimci karakteriyle hizmet verdiği sektörlerde hızla büyüyen Irmak Group, her hücresiyle müşterilerini mutlu etmeyi arzu eder.
Bu anlamda temel hedefimiz iş yaşamında edindiğimiz birikimi hep daha yeniye, daha iyiye taşımaktır.
El ele, sevgiyle…