Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

ÇEVRE BİLİNCİ

ÇEVRE BİLİNCİ

KANUNİ YÖN

Çevre ile ilgili yürürlükte bulunan yasal mevzuat, idari düzenleme ve kendiliğinden oluşan kurallara uyuyor ve önemsiyoruz.

TASARIM FAALİYETLERİ

Tasarım faaliyetlerimizde; proje uygulamaları safhalarındaki çevre etkilerini en aza indiren uygulamalar yapıyoruz.

ÜRETİM FAALİYETLERİ

Koşullara müdahale edilemeyen durumlarda; çevre üzerinde önemli ve olumsuz etkileri olabilecek üretim faaliyetlerinden kaçınıyoruz.

BİREYSEL SORUMLULUK

Hem doğrudan şirket çalışanlarımızın hem de doğrudan faydalanılan alt yüklenici çalışanlarının çevre ile ilgili sorumlulklarının farkında olmalarını sağlıyoruz.

KAYNAK TASARRUFU

Üretim faaliyetleri kapsamında doğal kaynakların en etkin biçimde kullanımına ve bu bağlamda kaynak tassarruf ile yeniden kazanım hususularına önem veriyoruz.

GÖRÜŞ ALMA

Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile çevre bilinci konusunda karşılıklı fikir alış verişinde bulunuyoruz.